Controlling Analyst (Junior)

Praha

You won’t just improve our service quality. As a certified international specialist, you’ll make the customer’s life better. We have for you an exciting opportunity for Finance team located in Prague.

TASKS AND RESPONSIBILITIES:

 • Preparation of financial reports, budgets, cost reports on regular basis.
 • Perform month-end closing activities according to month-end schedule.
 • Analysis of month-end results and management reporting.
 • Ensure that all financial data is in compliance with corporate accounting policies and IFRS.
 • Participate in system/process improvement.
 • Review and improve existing processes.
 • Investigation of queries and abnormalities.
 • Managing day-to-day finance controlling operations and ad hoc requests.

YOUR PROFILE:

 • University level in Finance or Accounting or equivalent by experience.
 • Good knowledge of IFRS principles is considered an asset.
 • Software skills (Excel, SAP).
 • Strong analytical skills, good stress resistance, ability to work with short deadlines.
 • Communication skills (English and local language), spoken and written.
 • Positive can do mentality, team player.  

OUR OFFER:

 • A highly motivated and engaged team, which gives its best every day.
 • A manager with and open and collegial management style who builds upon your strengths.
 • A work environment, where you can develop yourself and great performance is recognized.
 • People, who are enjoying their work and appreciating each other.

To apply for this role, simply click on the apply button and you will be taken through to our recruiting portal. We look forward to getting in touch with you.

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti DHL Express (Czech Republic) s.r.o..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude DHL Express (Czech Republic) s.r.o., IČO: 25683446, Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Další informace o zpracování osobních údajů vyjmenovanými společnostmi skupiny DPDHL naleznete zde: https://dhl.jobs.cz/wp-content/themes/default/files/applicant_data_protection_notice_2020-07-21_cz_mmo_iva.pdf.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Víte o někom, kdo by měl o pozici zájem? Sdílejte!