(TESTOVACÍ ROLE)

Říčany

DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o. je celosvětovým špičkovým poskytovatelem služeb v oblastech námořní a letecké cargo přepravy, přepravy nadrozměrných a industriálních celků. Jsme součástí koncernu Deutsche Post DHL a společně s ostatními divizemi ve skupině zajišťujeme komplexní portfolio logistických služeb a řešení pro naše zákazníky.

Job Description

Job Purpose: Act as the PMO Manager for Central and Eastern Europe, working with strong cooperation with Project and Implementation Managers to ensure the high-quality standards. This role is required to support the regional Project Delivery agenda, delivery of regional and global targets. Working in conjunction with Operations Excellence colleagues to meet business planning and analytic needs. Accountabilities: * Develops a high level of understanding of DHL's Project Management function in the Company, encourages and governs the use of the DePICT® and O2D Methodology * Actively supports the Project & Implementation Managers on assigned projects as indicated in the main accountability section and represents the Project Management Office function in a governance and oversight capacity to ensure standards are complied with * Conducts frequent Project Assurance audits as well a post Go Live onsite BASIC's audit (within the first month after go-live) and reports the findings to the Project & Implementation Manager, Project Delivery Lead, Project Owner, Project Sponsor, Ops Ex Lead as well as the Regional Project Delivery team * Provides reports and analysis to Senior Level Management on the ongoing status of projects including clear improvement recommendations for all areas of governance and compliance or high probability/impact issues and risks which might be left unattended * Delivers Training and guidance to the Project Teams, Sponsor, Owner, Project & Implementation Managers, and broader PD community on all Depict, O2D and Planview matters * Acts as the SME to the Region in the use of the Planview Tool, participating in the PV Working Groups and representing the Region on the PV Change Control Board * Manages the collation and reporting of KPI's and management information and its onward distribution to key stakeholders in line with agreed timelines * Actively supports the PD Lead and OPS Excellence function in the delivery of strategic initiatives based on available capacity Requirements: * A solid understanding of the DHL Supply Chain industry is required * Good at multi-tasking and covering multiple projects with very different subjects and stakeholders at the same time. * You can think big, out of the box but at the same time you can be pragmatic so we translate what might look ideal in PowerPoint into what is realistic on the ground with real implementations * A driven, motivated individual who is results and goal-orientated and has a proven track record of delivery * Builds and maintains effective relationships with colleagues on wider screen * Engaging understands requirements; a great communicator at all levels both written and verbal * Be highly analytical and comfortable with reviewing, interpreting, designing and presenting strategy and data * Experience with project management is an advantage * Willingness to travel within cluster (CZ, SK, PL, HU) 10-15% What we can offer? * Real impact on quality of the projects * Great team of professionals * Home office solution * Multicultural environment and great opportunities for career grow * An interesting and challenging job of a successful international group at the Prague * Multicultural environment and great opportunities for career grow * Company car and set of benefits driven by local policies

URL

https://ars2.equest.com/?response_id=d4bb950f578f3b5d8edc78a6065f0e63

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti .

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou české společnosti skupiny DPDHL vyjmenované níže, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Seznam společných správců:
DHL Freight CZ s.r.o. Nádražní 2967/93, Ostrava 702 00 IČO 085 66 330
DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o., IČO: 49240650, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00, Praha 4
Divize DHL Supply Chain :
DHL Supply Chain s.r.o., Loděnická 963, 691 23 Pohořelice, IČ: 492 40 650,
DHL Solutions k.s., Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00, IČ: 282 13 866,
DHL Automotive s.r.o., č. p. 153, Nepřevázka, 293 01, IČ: 256 34 917,
DHL Shoe Logistics s.r.o., Loděnická 963, Pohořelice 691 23, IČ: 277 14 349.

Další informace o zpracování osobních údajů vyjmenovanými společnostmi skupiny DPDHL naleznete ZDE: https://dhl.jobs.cz/wp-content/themes/default/files/pn03_privacy_notice_kandidati_2020_spolecni_spravci_v1.pdf.Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Víte o někom, kdo by měl o pozici zájem? Sdílejte!