Senior Commercial Controller

Česká republika

Are you the type of person who has strong passion for finance and commercial matters and takes initiative to support new business opportunities? Do you demonstrate the ability to think analytically and creatively while maintaining an intense attention to detail? Would it motivate you when the guidance you provide has a direct impact on company profitability?

If so, DHL Supply Chain has the opportunity for you.

We are looking for a Senior Commercial Controller who will provide financial insight, analyzes and guidance to enhance performance of the new and existing business opportunities. You will support the Country CC Lead, Business Development and Finance Teams in dealing with the new investments, businesses and renewals.

In this Senior Commercial Controller role:

 • You’ll work as part of a team providing finance and commercial support where you will provide financial analysis that enables our *Business Development Team and Contract Owners provide competitive offers to our new or existing customers
 • You’ll prepare investment models that will show financial rewards of the new business and other investment opportunities
 • You’ll manage new business case approval process so that it complies with DP DHL Group’s guidelines
 • You’ll play an integral role in supporting the implementation of new business opportunities
 • You’ll support the initial budget and forecasts processes & preparation for new/renewed business opportunities
 • You’ll act as an intermediary between country and Group’s risk and insurance teams

If you're a fan of Finance with a can-do attitude, who's passionate about doing things the right way the first time, join us. Now, here’s what we need from you:

 • University degree (preferably in economics)
 • Knowledge of Czech accounting standards / knowledge of IFRS is an advantage
 • Passion and drive for work, learning and developing your self
 • Fluent Czech/Slovak and advanced English
 • Advanced knowledge of MS Excel
 • No criminal record
 • Good time management skills
 • Driving license
 • Experience in logistics / supply chain is an advantage

What do we offer?

 • Friendly working environment
 • Company car
 • Extra week of holiday
 • Flexible working hours and home-office
 • Yearly bonus
 • Pension insurance

„Právní informace: vlastníkem inzerátu je společnost DHL Supply Chain s.r.o."

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti .

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou české společnosti skupiny DPDHL vyjmenované níže, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Seznam společných správců:
DHL Freight CZ s.r.o. Nádražní 2967/93, Ostrava 702 00 IČO 085 66 330
DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o., IČO: 49240650, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00, Praha 4
Divize DHL Supply Chain :
DHL Supply Chain s.r.o., Loděnická 963, 691 23 Pohořelice, IČ: 492 40 650,
DHL Solutions k.s., Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00, IČ: 282 13 866,
DHL Automotive s.r.o., č. p. 153, Nepřevázka, 293 01, IČ: 256 34 917.

Další informace o zpracování osobních údajů vyjmenovanými společnostmi skupiny DPDHL naleznete ZDE: https://dhl.jobs.cz/oznameni_o_ochrane_osobnich_udaju.pdf.Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontakt

Aneta Lípová
Telefon: 702 239 223