Transport Manager

Nepřevázka, Středočeský kraj

DHL Automotive má v rámci skupiny DHL největší flotilu kamionů ve střední Evropě. Hlavním úkolem našich kolegů v Nepřevázce je celoročně zajistit dodávky komponentů do automobilových výrobních závodů po celé Evropě, především pak do skupiny VW.
Nejen, že jsme klíčový a nenahraditelný článek v rámci automobilového průmyslu, ale naším "GoGreen" programem myslíme i na ekologii.

CO BUDE VAŠÍ NÁPLNÍ PRÁCE?

 • Řídit a motivovat týmy (dohromady do 20ti zaměstnanců) zodpovědné za několik automotive zákazníků
 • Sledovat a vyhodnocovat provozní procesy a produktivitu oddělení
 • Podílet se na obchodních jednání s přepravci i zákazníky a následně kontrolovat dodržování smluvených podmínek
 • Udržovat a rozvíjet partnerství s klíčovými zákazníky a úzce spolupracovat s ostatními Transport Managery
 • Zodpovědnost za výsledky auditů a za plnění ročního rozpočtu a pravidelné sledování finančních ukazatelů oddělení
 • Měsíční reporting a kontrola KPIs

CO OD VÁS POŽADUJEME?

 • Anglický jazyk na pokročilé úrovni, výhodou je pro nás i německý jazyk
 • Zkušenost s vedením týmu
 • Znalost problematiky přepravy v automotive
 • Obchodní dovednosti a schopnost řešit krizové situace
 • Mít chuť spoluvytvářet strategie a uskutečňovat cíle firmy

CO VÁM ZA TO NABÍDNEME?

 • Služební automobil i k soukromým účelům
 • Prestiž a stabilitu spojenou se jménem DHL
 • 90,- Kč stravenky plně hrazené zaměstnavatelem
 • 25 dní dovolené
 • Nové kanceláře a opravdu pěkné zázemí
 • Certifikované DHL tréninky a jazykové kurzy

A další benefity (Cafeterie, Multisport karta, výhodné telefonní tarify, penzijní pojištění, Shell karta, pojištění odpovědnosti aj…)

„Právní informace: vlastníkem inzerátu je společnost DHL Automotive s.r.o.“

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti .

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou české společnosti skupiny DPDHL vyjmenované níže, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Seznam společných správců:
DHL Freight CZ s.r.o. Nádražní 2967/93, Ostrava 702 00 IČO 085 66 330
DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o., IČO: 49240650, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00, Praha 4
Divize DHL Supply Chain :
DHL Supply Chain s.r.o., Loděnická 963, 691 23 Pohořelice, IČ: 492 40 650,
DHL Solutions k.s., Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00, IČ: 282 13 866,
DHL Automotive s.r.o., č. p. 153, Nepřevázka, 293 01, IČ: 256 34 917.

Další informace o zpracování osobních údajů vyjmenovanými společnostmi skupiny DPDHL naleznete ZDE: https://dhl.jobs.cz/oznameni_o_ochrane_osobnich_udaju.pdf.Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Kontakt

Tomáš Baierl

Víte o někom, kdo by měl o pozici zájem? Sdílejte!