Talent Manager

Říčany, Praha

Máš přirozený zájem o vzdělávání a rozvoj dospělých? Vyhledáváš interakci s různými typy lidí a jsi rád/a v pohybu? Zvládáš rutinní (opakující se) tréninky, ale zároveň se nebojíš přijít s novým nápadem? Pojď vzdělávat naše lidi v dynamickém prostředí logistické firmy.

Job purpose:

 • Responsible for managing the Talent Management agenda across country. The role involves developing Talent Management concepts and ways of working with the country different stakeholders and HR team to support strategic goals.

The key responsibilities in this role include:

 • Provide expert support on all aspects of Talent Management and general development
 • Provide coaching, career advice and support to managers and talent at all levels within the organisation
 • Provide input and support on people development, succession planning and career planning
 • Manage talent brokerage and female talent pool program development deployment
 • Manage Annual Performance Assessment
 • Manage and guide the Potentials identyfication process, ensure the appropriate processes are followed at all times
 • Build internal candidate pipelines
 • Implementation and management of the Talent and Graduate Development Programs
 • Lead the D&I corporate strategy and design projects and strategic alliances to position DHL Supply Chain as an employer brand
 • Ensure compliance with global policies and programmes
 • Development Centre realisation
 • Day-to-day coaching, development of talent and managers

Now, here’s what we need from you:

 • At least 5 years experience in various Human Resources-related areas
 • Topic leadership experience in talent management and general development referred
 • Ability to work in matrix organization in global corporation
 • Professional level of English language

And what we offer:

 • An interesting and challenging job of a successful international group at the Prague
 • Great team of professionals
 • Start of new project
 • Flexible working hours and occasional home office
 • Pension plan contribution
 • Multicultural environment and great opportunities of career grow
 • CAFETERIA employee benefits program with a wide selection of benefits
 • An Extra week of holiday (25 days/year)
 • Právní informace: vlastníkem inzerátu je společnost DHL Solutions k.s.

Tato pozice vyžaduje odpověď na stránkách zaměstnavatele. Po vyplnění formuláře budete přesměrováni na stránky společnosti DHL Solutions k.s..

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici budou české společnosti skupiny DPDHL vyjmenované níže, jakožto společní správci, zpracovávat Vámi poskytnuté (či z veřejných zdrojů získané) osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381 prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Seznam společných správců:
DHL Freight CZ s.r.o. Nádražní 2967/93, Ostrava 702 00 IČO 085 66 330
DHL Global Forwarding (CZ) s.r.o., IČO: 49240650, Na strži 1702/65, Nusle, 140 00, Praha 4
Divize DHL Supply Chain :
DHL Supply Chain s.r.o., Loděnická 963, 691 23 Pohořelice, IČ: 492 40 650,
DHL Solutions k.s., Nádražní 2967/93, Moravská Ostrava, Ostrava 702 00, IČ: 282 13 866,
DHL Automotive s.r.o., č. p. 153, Nepřevázka, 293 01, IČ: 256 34 917,
DHL Shoe Logistics s.r.o., Loděnická 963, Pohořelice 691 23, IČ: 277 14 349.

Další informace o zpracování osobních údajů vyjmenovanými společnostmi skupiny DPDHL naleznete ZDE: https://dhl.jobs.cz/wp-content/themes/default/files/pn03_privacy_notice_kandidati_2020_spolecni_spravci_v1.pdf.Odpovědí na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Contact

DHL Solutions k.s.
Veronika Markupová
Telefon: +420 601 314 284

DO YOU KNOW ABOUT SOMEONE WHO COULD HAVE INTEREST? SHARE POSITION!