DHL NABÍZÍ VŠEM SVÝM ZAMĚSTNANCŮM ZAJÍMAVÉ BENEFITY

Stravenky plně hrazené zaměstnavatelem
Protože s plným břichem je svět krásnější

4+1 týden dovolené
Protože zážitků není nikdy dost

Možnost zkrácených úvazků

Firemní vzdělávání a výuka jazyků
Protože kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem

Příspěvek na penzijní nebo životní pojištění
Protože je třeba myslet dopředu

Slevové programy u vašich partnerů
Protože kdo šetří, má za tři

Výhodný tarif pro soukromá čísla
Protože je vždy třeba myslet i na rodinu a blízké

Možnost homeoffice

DHL A SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí (GoGreen), pomoc po přírodních katastrofách (GoHelp), vzdělávání (GoTeach) a podporu firemního dobrovolnictví.

GoGreen

Podpora životního prostředí vedoucí k redukci emisí

  • ročně vysazujeme jeden milion nových stromů
  • oproti roku 2007 šetříme 30 % emisí, do roku 2025 chceme uspořit dalších 50 % (oproti 2007)

GoHelp

Příprava letišť na přírodní katastrofy a koordinace provozu po případné katastrofě

  • vlastní letecký záchranný tým
  • Disaster Response Team (dobrovolníci DHL)
  • vlastní krizové týmy

GoTeach

Vzdělávání a zaměstnavatelnost mladých

  • podpora samostatnosti dětí a mládeže
  • rovné příležitosti
  • stipendijní program UPstairs

Firemní dobrovolnictví

Den firemního dobrovolnictví, Fond na podporu neziskových projektů

  • podstatný je každý zaměstnanec, který je svým chováním vzorem pro ostatní

NEJNOVĚJŠÍ VOLNÁ MÍSTA V DHL

Nastavení cookies